Lily

Tutustu Trendin ja Lilyn kilpailusääntöihin

Tutustu Trendin ja Lilyn kilpailusääntöihin
Tarkista tästä kaikkien Lilyn ja Trendin kilpailujen säännöt, jotka koskevat sekä netissä että lehdessä julkaistuja kilpailuja.
Teksti
Julkaistu 29.1.2019

Trendi, A-lehdet Oy, y-tunnus 1708790-7, 00081 A-lehdet (jäljempänä ”Järjestäjä”).

Ketkä voivat osallistua?

Kilpailu on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomessa asuville, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Alle 18-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen osallistuakseen arvontaan.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Miten kilpailuun osallistutaan?

Vastaamalla kisakysymykseen Trendin ja /tai Lilyn somekanavissa tai Lily.fissä. Kilpailun päättymisaika on kerrottu arpajaisten ensimmäisessä päivityksessä. Osallistua voi vain kerran, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu.

Palkinnot

Arvontapalkinnon kappalemäärä, palkinnon arvo ja muut tarkemmat palkintoon liittyvät lisätiedot kerrotaan aina kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse, eikä niitä postiteta ulkomaille. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnassa antamia yhteystietoja käyttäen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 30 päivän kuluessa, on Järjestäjällä oikeus arpoa palkinto uudestaan.

Voittajien valitseminen

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä.

Palkinnosta ilmoittaminen

Arvonnassa voittaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti tai somekilpailun yhteydessä. Jos häntä ei tavoiteta kuukauden sisällä, järjestäjällä on oikeus arpoa palkinto uudestaan. Järjestäjällä on oikeus julkaista kanavissaan voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arpajaispalkintojen luovuttamiseksi. Mikäli kilpailussa kerättyjä henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, asiasta ilmoitetaan henkilötietojen keräämisvaiheessa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy A-lehtien rekisteriselosteesta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa arpajaisiin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Järjestäjä ei vastaa voittajalle tai muulle osallistujalle (ja/tai vieraalle) vahingosta, jonka tämä kärsii järjestäjän viivästyksestä tai velvoitteen laiminlyömisestä, joka johtuu järjestäjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai kolmannen osapuolen teosta tai laiminlyönnistä.

Muut ehdot

Järjestäjä ilmoittaa kilpailusivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa kanavissa, mikäli kilpailuun, sen palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin joudutaan tekemään muutoksia.

Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden editoida, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain materiaalia, jonka käyttäjä on lähettänyt arvontaan.

Kilpailu ei ole Facebookin, Twitterin, Instagramin tai Pinterestin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistuja sitoutuvat kuitenkin noudattamaan paitsi kilpailun sääntöjä myös kyseisen somekanavan käyttöehtoja. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Kommentoi »