Lily

Tutustu Trendin ja Lilyn arvontasääntöihin

Tutustu Trendin ja Lilyn arvontasääntöihin
Tarkista tästä kaikkien Lilyn ja Trendin arvontojen säännöt, jotka koskevat sekä netissä että lehdessä julkaistuja arvontoja.
Julkaistu 27.2.2019

Trendi, A-lehdet Oy, y-tunnus 1708790-7, 00081 A-lehdet (jäljempänä ”Järjestäjä”).

Ketkä voivat osallistua?

Arvonta on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomessa asuville, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Alle 18-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen osallistuakseen arvontaan.

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Miten arvontaan osallistutaan?

Vastaamalla arvontakysymykseen Trendin ja /tai Lilyn somekanavissa tai Lily.fissä. Arvonnan päättymisaika on kerrottu arpajaisten ensimmäisessä päivityksessä. Osallistua voi vain kerran, ellei arvonnan yhteydessä ole toisin mainittu.

Palkinnot

Arvontapalkinnon kappalemäärä, palkinnon arvo ja muut tarkemmat palkintoon liittyvät lisätiedot kerrotaan aina kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse, eikä niitä postiteta ulkomaille. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnassa antamia yhteystietoja käyttäen. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 30 päivän kuluessa, on Järjestäjällä oikeus arpoa palkinto uudestaan.

Voittajien valitseminen

Arvonnan voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu arvonnan päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen arvonnan yhteydessä.

Palkinnosta ilmoittaminen

Arvonnassa voittaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti tai somearvonnan yhteydessä. Jos häntä ei tavoiteta kuukauden sisällä, järjestäjällä on oikeus arpoa palkinto uudestaan. Järjestäjällä on oikeus julkaista kanavissaan voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja arpajaispalkintojen luovuttamiseksi. Mikäli arvonnassa kerättyjä henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, asiasta ilmoitetaan henkilötietojen keräämisvaiheessa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy A-lehtien rekisteriselosteesta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa arpajaisiin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Järjestäjä ei vastaa voittajalle tai muulle osallistujalle (ja/tai vieraalle) vahingosta, jonka tämä kärsii järjestäjän viivästyksestä tai velvoitteen laiminlyömisestä, joka johtuu järjestäjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä tai kolmannen osapuolen teosta tai laiminlyönnistä.

Muut ehdot

Järjestäjä ilmoittaa arvontasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa kanavissa, mikäli arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin joudutaan tekemään muutoksia.

Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden editoida, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain materiaalia, jonka käyttäjä on lähettänyt arvontaan.

Arvonta ei ole Facebookin, Twitterin, Instagramin tai Pinterestin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistuja sitoutuvat kuitenkin noudattamaan paitsi arvonnan sääntöjä myös kyseisen somekanavan käyttöehtoja. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Kommentoi »